Nghề nghiệp

BÀI HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI KHÔNG TIỀN, KHÔNG QUAN HỆ

BÀI HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI KHÔNG TIỀN, KHÔNG QUAN HỆ

1/ BÀI HỌC SỐ 1
Trước đây, có 1 anh hòa thượng và 1 anh bán thịt là 2 người bạn thân. Anh hòa thượng ngày nào cũng phải dậy sớm tụng kinh, còn anh bán thịt ngày nào cũng phải dậy sớm để giết lợn. Để không bị dậy muộn ảnh hưởng đến công việc, họ bèn hứa mỗi sáng thức dậy cùng nhau gọi đối phương dậy.