Ứng Dụng

5 CÁCH ĐỂ SỐNG CHỦ ĐỘNG

5 CÁCH ĐỂ SỐNG CHỦ ĐỘNG

1. Lập kế hoạch cho chính mình
Hãy dành cho mình một ít thời gian để lập ra một kế hoạch thật hoàn chỉnh cho chính bản thân mình. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi tự mình lập ra kế hoạch sẽ giúp bạn có thể chủ động hơn trong mọi công việc. Những bảng kế hoạch này sẽ giúp bạn biết rõ chính xác bạn muốn gì và cần phải làm gì để vươn đến thành công.