Previous
Next

Bài Mới

NHỮNG THÓI QUEN TỐT CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY MÀ CHÚNG TA CẦN THỪA NHẬN VÀ HỌC HỎI

1. Cảm ơn và xin lỗi
Đây là 2 câu cửa miệng của người phương Tây mà có lẽ còn xa lạ đối với đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này. Thậm chí, khi ta nhờ vả người khác còn quên nói lời cảm ơn.

Read More »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype