Khác biệt cơ bản giữa Trade Marketing và Brand Marketing
5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
“Nhìn vào mô hình, bạn có thể thấy sự tương tác giữa 3 nhóm (1) người tiêu dùng (consumer), (2) công ty (company) và (3) khách hàng (customer):
Tương tác giữa công ty và người tiêu dùng là Brand Marketing, gồm các hoạt động marketing thuần túy tác động vào tâm trí và hành vi của người tiêu dùng như quảng cáo, TVC, PR, event, sampling…
Tương tác giữa công ty với khách hàng là Customer Marketing, gồm các hoạt động thúc đẩy việc mua hàng như khuyến mãi, quà tặng, giảm giá… dành cho khách hàng.
Tương tác giữa khách hàng với người tiêu dùng là Shopper Marketing, gồm các hoạt động thúc đẩy quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại cửa hiệu như trưng bày, khuyến mãi, hoạt náo…
Như vậy, Trade Marketing sẽ tập trung vào các hoạt động Customer Marketing và Shopper Marketing. Điểm bán (point of purchase) sẽ là nơi phản ánh kết quả của các hoạt động Brand Marketing, Trade Marketing…”
★ Chia sẻ bởi anh Nguyễn Hoàng Khang, National Trade Marketing & E-commerce Manager tại Coca-Cola Vietnam.