HƯƠNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KH LÊN CRM

Đối với Kênh Đại Lý (AGENCY) điều gì là quan trọng nhất?

Có phải là ký hợp đồng, có phải là chăm sóc khách hàng, có phải là tìm khách hàng mới và có phải là làm mọi cách để thiết phục khách hàng chốt hợp đồng….. thế tất cả các hoạt động trên điều quan trong nhưng nó có phải là quan trong nhất chưa?

Điều gì giúp chúng ta chuyễn đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng? Đồng nghĩa với điều gì giúp chúng ta biến thông tin (Vô Giá) thành tiền. Có phải chúng tài cần một Sản Phẩm để làm điều đó không?

Thương mại điện tử B2B Việt Nam. Bạn tạo ra sản phẩm Felix kiến tạo mạng lưới kinh doanh.

Chú thích: Vô Giá có nghĩa là giá trị vô cùng lớn không thể định được giá hoặc có nghĩa là ko có giá trị.

B1 Hướng dẫn Đăng ký thông tin khách hàng lên CRM

Vậy làm thế nào để biến thông tin thành tiền và chuyễn đỗi khách hàng tiềm năng thành khách hàng: Felix.store có vai trò như thế nào trong hoạt động bán hàng của các Agenc

Tiếp theo đây Felix sẽ hướng dẫn các đại lý (Bước 1 trong Quy Trình 10 bước Bán Hàng) giúp bạn có thể nhập Thông Tin Khách Hàng Tiềm Năng lên hệ thống CRM của Felix.

Có 2 cách:

Cách 1: Nhập bằng Google Forms

B1: Lấy link Google Forms từ file Quy Trình 10 Bước Bán Hàng

Link: https://forms.gle/enALe3LJqpFnbNUg6

B2: Dáng link vào wed 

B3: Nhập toàn bộ các trường  thông tin từ FA ( Cố vấn dịch vụ) đến Khách Hàng

B4: Ấn vào gửi

Cách 2: Nhập thông tin khách hàng trực tiếp trên nền tảng Felix.store

Có 2 Giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đăng Ký Tài Khoản

B1: Vào trang wed: Felix.store để thực hiện đăng ký Tài Khoản người dùng miễn phí.

Previous
Next

B2: Nhập thông tin Khách Hàng và mã giới thiệu của FA

B3: Cập nhât thông tinh cá nhân của Khách Hàng

Lưu ý: Cập nhật thông tin và hình ảnh chính chủ giống CMNN/CCCD nhằm hạng chế các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hàng liên kết ví điện tử cũng như ngân hàng.

Previous
Next

Giai đoạn 2: Đăng ký thông tin nhà cung cấp

B4: Nhập thông tinh nhà cung cấp lên nền tảng

Previous
Next